Ster wonen logo

Werkgroepen

 

S.T.E.R. Werkgroepen

 

Bouw:

 

 

Activiteiten:

·         Voert gesprekken met woonstichting ,aannemer en gemeente;

·         Bewaakt bouw;

·         Draagt zorg voor aanleg tuin en bestrating;

·         Adviseert bij inrichten gezamenlijke ruimtes. 

 

Zorg:

 

 

Activiteiten:

·         Voert gesprekken met zorgaanbieders;

·         Inspraak bij werving personeel;

·         Definieert algemene zorgvraag;

·         Betrokken bij intake gesprekken nieuwe bewoners.

 

Communicatie, PR, Website, Social Media,
Archief:

 

 

Activiteiten:

·         Gesprekken met de media;

·         PR activiteiten;

·         Flyer(s), website en Social Media;

·         Drop box/Pleio onderhoud;

·         Archivering.

 

Financiën & Fondsenwerving

 

Activiteiten:

·         Netwerken m.b.t. fondsen werving/subsidies;

·         Benadering mogelijke sponsoren;

·         Advies Financiën daar waar noodzakelijk;

 

Activiteiten:

 

Activiteiten:

·         Organiseren van activiteiten met en voor onze bewoners;

·         Voorbereiden/uitvoeren feestdagen;

·         Afstemmen/coördineren tussen bewoners, ouders en begeleiders.

Alle deelnemers van S.T.E.R. zullen doorlopend activiteiten ontplooien die nodig zijn om de doelstelling waar te maken.