Ster wonen logo

Wie zijn wij

S.T.E.R. (Stap tot eigen ruimte) kent zijn oorsprong vanuit een kleine groep ouders die voor hun kinderen, met een autisme stoornis en/of een licht verstandelijke beperking binnen de dorpskern van Oirschot een kleinschalige en beschermde woonomgeving willen op zetten. Het doel is de realisatie van een woonvorm voor deze kinderen waarin zij, zodra zij daaraan toe zijn, onder begeleiding op maat zelfstandig kunnen gaan wonen. De ondersteuning van de persoonlijke hulpvraag kan zowel in groepsverband als individueel aangeboden worden, door zowel professionele krachten al het sociale netwerk van de bewoner.

Vanaf 21 augustus 2017 is S.T.E.R. officieel een vereniging. Deze vereniging bestaat momenteel uit 13 jongeren en hun ouders. Het streven is uiteindelijk om te komen tot een woonvorm voor een groep van ongeveer 16 jongeren.

Wanneer wij naar onze kinderen kijken beseffen wij dat de autisme stoornis, die soms ook gepaard gaat met een verstandelijke beperking, het voor hen niet mogelijk maakt om volledig zelfstandig te wonen. Door het realiseren van een woonproject willen wij voor hen een eigen plek creƫren waar ze een veilig, vertrouwd en geborgen thuis zullen vinden. Een thuis waarin ieder de mogelijkheid krijgt zich op eigen niveau verder te ontwikkelen.

Wij vinden als ouders dat iedereen met een beperking het recht heeft om in of nabij de huidige woonomgeving te blijven wonen en te participeren.

Als ouders willen wij een goede basis leggen voor een kleinschalig woonproject, waarin de jongvolwassenen zich thuis voelen. Wij zijn daarbij als ouders betrokken en verantwoordelijk voor het opstarten van het woonproject en willen ook in de toekomst betrokken blijven en inspraak blijven houden op het gebied van wonen en zorg voor onze kinderen.