Ster wonen logo

 

Vereniging S.T.E.R. (Stap tot Eigen Ruimte) is een vereniging van ouders van jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) met een normale intelligentie en/of een lichte verstandelijke beperking. 

Ons oorspronkelijke uitgangspunt was om een veilige & vertrouwde woonvorm te realiseren voor deze twee groepen van in totaal 16 jongvolwassenen binnen de dorpskern van de gemeente Oirschot.

Inmiddels zijn wij een samenwerking aangegaan met Cello Zorg als zorgpartner & Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd (SODB). SODB uit Oirschot, vertegenwoordigd 8 jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking.

De bewoners groepen onderscheiden zich als volgt:

  • Twee groepen van 8 jongvolwassenen die aangewezen zijn op 24-uurs zorg en die overdag aangewezen zullen zijn op (arbeidsmatige) dagbesteding. Deze 16 jongvolwassenen beschikken over een WLZ-indicatie.
  • De derde groep van 8 jongvolwassenen hebben overdag betaald werk en beperkte (woon)begeleiding nodig. Deze 8 jongvolwassenen beschikken over een WMO-indicatie.

Onze doelstelling is om samen met Cello Zorg en SODB een kleinschalige en veilige woonvorm te realiseren. Ons streven is dat de jongeren in de drie verschillende groepen, gebaseerd op hun eigen mogelijkheden en met de juiste begeleiding & ondersteuning, zich verder kunnen ontwikkelen.

In nauwe samenwerking met de gemeente Oirschot, Cello Zorg & SODB is een beschikbare locatie gevonden en nu wordt alles in gereedheid gebracht om medio 2021 met de bouw van de 24 appartementen en overige ruimten te starten. In het najaar van 2022 zal het pand ten behoeve van ons wooninitiatief dan gerealiseerd zijn en worden opgeleverd.

Overzicht Oirschot

© Vereniging S.T.E.R. Oirschot 2021

RSIN nr: 857875899

All Rights Reserved

 

 

 

 

Bewaren