Ster wonen logo

S.T.E.R. is een vereniging van ouders van jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) met een normale intelligentie en/of een lichte verstandelijke beperking. 

Ons uitgangspunt is een beschermde woonvorm te realiseren voor deze twee groepen van jongeren binnen de dorpskern van de gemeente Oirschot.

De groepen onderscheiden zich alsvolgt:

  • Een groep van 8 jongvolwassenen die aangewezen is op 24-uurs zorg en die overdag aangewezen zullen zijn op (arbeidsmatige) dagbesteding.
  • Een tweede groep van 8 jongvolwassenen die overdag betaald werk hebben en een beperkte (woon)begeleiding nodig hebben.

Onze doelstelling is om een kleinschalige en beschermde woonvorm te realiseren waarbij de jongeren in de beide groepen zich gebaseerd op hun eigen mogelijkheden en met de juiste begeleiding, zich verder kunnen ontwikkelen.

In nauwe samenwerking met de gemeente Oirschot en Cello is een locatie bepaald en wordt alles in gereedheid gebracht om medio 2021 met de bouw te starten. Medio 2022 zal de woonvorm dan gerealiseerd zijn.

Overzicht Oirschot

© Vereniging S.T.E.R. Oirschot 2020

RSIN nr: 857875899

All Rights Reserved

 

 

 

 

Bewaren