Missie en Visie S.T.E.R.

Vereniging S.T.E.R. wil onze kinderen maximale zelfstandigheid bieden met hulp en begeleiding op individueel niveau vanuit een professionele en gespecialiseerde zorgpartner. S.T.E.R. vindt dat iedereen met een beperking het recht heeft om in of nabij de huidige woonomgeving te wonen en te participeren. S.T.E.R. wil voor activiteiten, daar waar dat kan, gebruikmaken van vrijwilligers en maatjes om daarmee ook de integratie in de woonomgeving te bevorderen en om “Oirschot naar binnen te halen”.

S.T.E.R. wil een goede basis leggen voor een woonzorgcomplex, waarin onze kinderen zich thuis voelen en wat toekomstbestendig is. We streven hierbij naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid wat onder andere tot uitdrukking komt door het scheiden van wonen en zorg. Mensen met een Wmo/BW-beschikking huren hun eigen appartement en krijgen de begeleiding op basis van hun eigen beschikking. De jongvolwassene dient een bepaalde mate van zelfstandigheid te hebben, maar kan indien noodzakelijk terugvallen op de op dat moment aanwezige zorgmedewerkers voor ongeplande zorg.