Oktober 2023

Oktober 2023

Oktober 2023 Inmiddels een luchtfoto van de fundering, zodat je je een nog betere voorstelling kan maken van de omvang en indeling van Villa Parkzicht. De fundering rechtsboven betreft 8 appartementen, een centrale woonkamer en de technische ruimte. De fundering...

September 2023

September 2023

September 2023 De zomer is terug, de mussen vallen van het dak maar de "bouwers" gaan stug door. De voorbereidingen voor de fundering en de "vuilwater afvoeren" zijn vorige week gerealiseerd. Deze week is het betonijzer voor de funderingen gelegd. Komende week kunnen...

Augustus 2023

Augustus 2023

Augustus 2023 De bouwvakvakantie is nog in volle gang maar Van Boven Aannemers zet de vaart er in.m De uitvoerder zit "hoog en droog" en kan de bouw goed overzien. Voor de "bouwers" is een goede kantine faciliteit gerealiseerd en onbevoegden worden scherp in de gaten...

Juli 2023

Juli 2023

Juli 2023 Feestelijk is op 13 juli 2023 de bouw van het woonzorgcomplex Villa Parkzicht voor onze kinderen gestart. Veel zwaar materieel op het terrein en inmiddels zijn er 142 palen geboord die op 11,29 meter op een stevige zandplaat rusten. Na de bouwvak vakantie...

April 2023

April 2023

April 2023De piketpaaltjes (Rood en Groen) voor de bouw van Villa Parkzicht zijn inmiddels uitgezet...!!

Maart 2023

Maart 2023

Maart 2023 Plan Ekerschot Noord is inmiddels bouwrijp opgeleverd. De wegen zijn geasfalteerd en de bouw van Villa Parkzicht kan starten. Ook hier weer een impressie in vogelvlucht:

Januari 2023

Januari 2023

Januari 2023Een zeer goede afsluiting van 2022, de omgevings vergunning voor de bouw van Villa Parkzicht is goedgekeurd en in december 2022 onherroepelijk verklaard. Een nog beter begin van 2023 want ook de stikstof vergunning is goedgekeurd en in januari...

December 2022

December 2022

December 2022 24 december 2022 een prachtige dag het bouwrijp maken is nagenoeg gereed, de aannemerselectie is in vollegang en de bouw van Villa Parkzicht kan volgens planning in 1e kwartaal 2023 starten! De donkere dagen voor Kerst komen eraan, maar het bouwrijp...

November 2022

November 2022

November 2022 Er is al veel werk verzet, maar er moet ook nog heel veel gebeuren voordat het terrein in januari 2023 bouwrijp is. Hierbij de ontwikkeling van Ekerschot Noord en de locatie van Villa Parkzicht in vogelvlucht in onderstaande video.

Juli 2022

Juli 2022

November 2022 Het bouwrijp maken van Ekerschot Noord inclusief de locatie van Villa Parkzicht is gestart en Eer moet nog heel veel werk verzet worden:

April 2021

April 2021

April 2021Nieuwe ontwerp impressie van Villa Parkzicht door KOW Architecten:

September 2020

September 2020

September 2020Ontwerp impressie van de eerste mogelijke opzet van ons woonzorgcomplex door KOW Architecten: De volgende foto, "Visie op de opgave Villa in het groen" en maquette geven een idee van de mogelijke opzet van ons woonzorgcomplex.

Juli 2020

Juli 2020

Juli 2020 Detail uit de flyer verspreid door de gemeente Oirschot aan omwonenden van Ekerschot Noord: De volgende situatieschets geeft meer detail over de diverse projecten die in Ekerschot Noord gerealiseerd zullen gaan worden.Het bestemmingsplan voor Ekerschot...