Doelstelling

Onze doelstelling is om samen met Cello en Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd een woonzorgcomplex voor 24 jongvolwassenen binnen de dorpskern van Oirschot te realiseren. Ook als je een beperking hebt, wil je net als andere jongvolwassenen op een bepaald moment het huis uit om op jezelf te gaan wonen, zo zelfstandig mogelijk en met de zorg en begeleiding die nodig is en passend bij een ieders behoefte.

Ons streven is om het woonzorgcomplex medio 2024 te hebben gerealiseerd. Naast de 24 appartementen zal het complex beschikken over 3 aparte woonkamers ten behoeve van de 3 verschillende bewonersgroepen. De woonkamers nodigen uit om samen te eten en activiteiten te ontplooien. De individuele appartementen hebben voorzieningen als een woonkamer met zit- en eet-gedeelte, een keukenblok/pantry, een aparte slaapkamer, een douche met toilet en een berging. Elk appartement heeft een eigen voordeur en er zal een centrale entree zijn. Er zal een ruime tuin zijn waar de groepen hun eigen plek zullen hebben. Er zijn 2 groepen waarvan de bewoners meer zorg en begeleiding nodig hebben. Zij zijn aangewezen op dagbesteding en hebben een inkomen vanuit de WAJONG. Deze bewoners hebben ook een grotere zorg (24-uurs zorg) en begeleiding vraag. De bewoners van de 3e groep zullen (aangepast) werk verrichten en door begeleiding op maat zelfstandig(er) kunnen wonen. Alle jongvolwassenen zullen om de professionele begeleiding te kunnen bekostigen PGB/ZIN krijgen vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) of vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De diversiteit aan zorgvragen binnen de 3 groepen vereist een andere aanpak dan via de institutionele zorgverlening. De architectuur en bouw van het complex, de zorg en begeleiding nodigen uit tot interactie tussen de 3 bewonersgroepen met als resultaat dat zij elkaar aanvullen en versterken.

Het woonzorgcomplex moet voor een ieder het “thuis gevoel” geven en stimuleren tot zelfredzaamheid. De indeling van het woonzorgcomplex en de appartementen is hierbij belangrijk maar ook een prettige, toegankelijke en veilige woonomgeving. De zelfredzaamheid van bewoners kan bevorderd worden als zij op eigen gelegenheid activiteiten kunnen ondernemen. Goede bereikbaarheid van voorzieningen, zoals winkels en sportverenigingen zijn heel belangrijk. Wij blijven de samenwerking zoeken met de gemeente Oirschot, het verenigingsleven en anderen. Deze samenwerking is belangrijk in de realisatiefase van het woonzorgcomplex en zal ook in de toekomst belangrijk blijven.