ANBI

Vereniging S.T.E.R. wordt vanaf 1 januari 2020 formeel aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Ondersteuning van vereniging S.T.E.R. met ANBI-status:

Vereniging S.T.E.R. wordt door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), hetgeen o.a de weg vrij maakt voor het geheel of gedeeltelijk aftrekbaar maken van giften, schenkingen en legaten van het belastbaar inkomen van de gever.

Naast donaties en giften stellen wij iedere hulp van bedrijven, instellingen en particulieren bijzonder op prijs. Mocht u nu al willen bijdragen aan onze ontwikkeling of goed voorbereid willen zijn voor als er gebouwd en gewoond wordt neem dan contact op met het bestuur van vereniging S.T.E.R.:

 Wilt u een donatie doen?

  • Dat kan op NL55RABO0322592062 t.n.v. STAP TOT EIGEN RUIMTE

Hierbij publiceren wij de aanvullende gegevens in lijn met de ANBI-status vereisten:

NAAM

Artikel 1.1 van de statuten vermeld:

De vereniging is genaamd:

  • STAP TOT EIGEN RUIMTE
  • De vereniging kan ook handelen onder de naam S.T.E.R.

DOEL

Artikel 2.1 van de statuten vermeld:

Vereniging S.T.E.R. stelt zich ten doel:

  • Het realiseren, beheren en exploiteren van een kleinschalige en beschermde woonvorm voor jong volwassenen met een stoornis in het autisme spectrum met een normale intelligentie, lichte of matige verstandelijke beperking, binnen de dorpskern van Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

BELEIDSPLAN

Vereniging S.T.E.R. heeft een beleidsplan over de jaren 2021 tot en met 2024 opgesteld.

Hierbij de link:

JAARVERSLAG

Vereniging S.T.E.R. heeft over het jaar 2021 een jaarverslag opgesteld.

Hierbij de link:

JAARREKENING

Vereniging S.T.E.R. heeft over de jaren 2017 tot en met 2021 de jaarrekeningen opgesteld.

Hierbij de betreffende links: