Ster wonen logo

ANBI

Vereniging S.T.E.R. wil begin 2020 de ANBI-Status verkrijgen. Daarom publiceren wij op deze website alle gegevens die daarvoor vereist zijn.

NAAM

Artikel 1.1 van de statuten vermeld:

De vereniging is genaamd:

  • STAP TOT EIGEN RUIMTE
  • De vereniging kan ook handelen onder de naam S.T.E.R.

DOEL

Artikel 2.1 van de statuten vermeld:

De vereniging stelt zich ten doel:

  • het realiseren, beheren en exploiteren van een kleinschalige en beschermde woonvorm voor jong volwassenen met een stoornis in het autisme spectrum met een normale intelligentie, lichte of matige verstandelijke beperking, binnen de dorpskern van Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

BELEIDSPLAN

Vereniging S.T.E.R. heeft een beleidsplan over de jaren 2020 tot en met 2022 opgesteld.

Hierbij de link:

JAARVERSLAG

Vereniging S.T.E.R. heeft over het jaar 2019 een jaarverslag opgesteld.

Hierbij de link:

JAARREKENING

Vereniging S.T.E.R. heeft over de jaren 2017 tot en met 2019 de jaarrekeningen opgesteld.

Hierbij de betreffende links:

 

© Vereniging S.T.E.R. Oirschot 2020

RSIN nr: 857875899

All Rights Reserved