Ster wonen logo

Doelstelling

Ook als je beperkingen hebt, wil je net als andere jongeren op een gegeven moment het huis uit om op jezelf te wonen. Zo zelfstandig mogelijk en met de zorg en begeleiding die nodig is en passend bij ieders behoefte. Wij willen een kleinschalige en beschermde woonvorm opzetten voor ca 16 jong volwassenen binnen de dorpskern van Oirschot. Ons streven is om dit in 2019/2020 te realiseren.

Ons plan is om een woonvorm op te zetten voor 2 groepen van jong volwassenen, waarbij ze een veilige woonomgeving hebben en door middel van zorg op maat in een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid kunnen wonen en leven. De ene groep zal meer zorg en begeleiding nodig hebben. Deze jongeren zullen aangewezen zijn op dagbesteding en hebben een inkomen via de WAJONG uitkering. Deze groep heeft een grote vraag wat betreft zorg- en begeleiding (24 uurs-zorg). De andere groep zal (aangepast) kunnen werken en door middel van begeleiding op maat meer zelfstandig kunnen wonen. De jongeren zullen om de professionele zorg te kunnen bekostigen een pgb-budget krijgen vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) De diversiteit aan persoonlijke zorgvragen binnen de 2 groepen jongeren vereist een andere aanpak dan via de institutionele zorgverlening; maatwerk dus! Maar beide groepen kunnen elkaar door de manier van bouwen, de zorg en begeleiding, aanvullen en versterken.  De woonvorm moet voor ieder persoonlijk een “thuis gevoel” geven en stimuleren tot zelfredzaamheid. Hierbij is niet alleen de indeling van de woning belangrijk maar ook een prettige, geschikte en toegankelijke omgeving. De zelfredzaamheid van bewoners kan bevorderd worden als zij op eigen gelegenheid activiteiten kunnen ondernemen. Goede bereikbare voorzieningen in een veilige omgeving, zoals winkels of sportvereniging helpen daarbij.

Wij willen als ouders de regie in eigen hand houden, maar zullen hiervoor wel de samenwerking zoeken met onder andere de gemeente Oirschot, een woningbouwvereniging, zorgorganisaties, het verenigingsleven enz. Deze samenwerking zal belangrijk zijn om de woonvorm te kunnen realiseren en goede kwalitatieve zorg en begeleiding te kunnen waarborgen. Ook willen we door middel van deze samenwerking de betrokkenheid en deelname aan het sociale leven binnen de gemeente Oirschot voor de toekomstige bewoners vergroten. Een centrale ligging in het centrum van Oirschot is belangrijk om integratie te bevorderen. We willen dat de locatie rust uitstraalt en het de bewoners een gevoel van beschutting en (sociale) veiligheid biedt.