December 2022

24 december 2022 een prachtige dag het bouwrijp maken is nagenoeg gereed, de aannemerselectie is in vollegang en de bouw van Villa Parkzicht kan volgens planning in 1e kwartaal 2023 starten!

De donkere dagen voor Kerst komen eraan, maar het bouwrijp maken van van Ekerschot Noord en de locatie van Villa Parkzicht schiet op!

Gezien de voortgang kan de bouw van ons woonzorgcomplex Villa Parkzicht in het 1e kwartaal van 2023 starten!