Juli 2020

Detail uit de flyer verspreid door de gemeente Oirschot aan omwonenden van Ekerschot Noord: De volgende situatieschets geeft meer detail over de diverse projecten die in Ekerschot Noord gerealiseerd zullen gaan worden.

Het bestemmingsplan voor Ekerschot Noord:

Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de woonwijk Ekerschot Noord ligt vanaf donderdag 9 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Oirschot. Het woonzorgcomplex voor onze kinderen zal in deze nieuwe woonwijk gerealiseerd worden.

De woningbouwlocatie wordt onderverdeeld in drie verschillende zones met elk hun eigen identiteit: boswonen, parkwonen en lintwonen. Het woonzorgcomplex voor onze kinderen is het pand wat gerealiseerd gaat worden op de locatie “Parkwonen West”.