Juli 2023

Feestelijk is op 13 juli 2023 de bouw van het woonzorgcomplex Villa Parkzicht voor onze kinderen gestart.

Veel zwaar materieel op het terrein en inmiddels zijn er 142 palen geboord die op 11,29 meter op een stevige zandplaat rusten. Na de bouwvak vakantie kan de aannemer aan de slag om de fundering te realiseren. Onze kinderen kijken uit naar de oplevering medio zomer 2024.